Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi Türk Ceza Kanunda ‘’Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar’’ bölümünde değerlendirilir. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunda kast edilen durum, vatandaşların faydalanması için devlet tarafından sunulan bütün hizmetlere ulaşılmasının ve söz konusu hizmetlerden yararlanılmasının önlenmesidir.  Bahse konu kamu hizmetinin sağlık hizmeti olması halinde uygulanacak cezai yaptırım arttırılır.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi TCK 113.maddede 2 fıkra halinde hükme bağlanmıştır.

İçindekiler

 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Nedir?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Hale Gelmesinde Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Nedir?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, herhangi bir vatandaşın devlet tarafından kullanıma sunulan bütün hizmetlerden yararlanmasının cebir, tehdit ya da yasalara aykırı başka yollarla önüne geçilmesidir. Yine aynı şekilde kamu kurumu niteliğinde olan meslek örgütlerinde sunulan hizmetlerden ya da kamuda yetkili makamlardan alınan izinler doğrultusunda verilen hizmetlerden, vatandaşın yararlanmasına engel olunması da kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu kapsamında değerlendirilir.

Ayrıca cebir, tehdit ya da yasalara uygun olmayan yöntemler kullanılarak herhangi bir kamu görevinin yapılmasına engel olunması da, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu kapsamında değerlendirilir.

Yapılması engellenen ya da vatandaş tarafından ulaşılması engellenen hizmet sağlık hizmeti ise verilecek cezada artırma yoluna gidilebilir.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi nedeniyle ortaya çıkan suç için TCK 113 maddesi uyarınca cezai yaptırım 2 yıl ila 5 yıl arası hapis cezasıdır.

İlgili kamu hizmeti sağlık hizmeti ise, verilen temel ceza 1/6 oranında arttırılır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Nitelikli Halleri Nedir?

Kamu hizmeti verilmesinin anayasal bir yükümlülük olmasının yanı sıra söz konusu hizmetlerden yararlanmasının engellenmesi vatandaşın temel haklarına ulaşmasını engellemek anlamına gelir. Bu hakkın sınırlanması engellenmesi ya da kullanılmasında ayrım yapılması yasalar önünde suç oluşturur.

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu aşağıdaki koşullarda işlendiği takdirde suçun nitelikli halleri işlenmiş kabul edilir.

 • Suçun silahla işlenmesi
 • Kamu hizmetinden yararlanmanın engellenmesine neden olan kişinin bu eylemi kendi kimliğini gizleyerek yapması ( imzasız mektuplar yollamak, özel işaretler kullanmak vs.)
 • Suçun birden fazla birey tarafından gerçekleştirilmesi
 • Suç örgütleri tarafından yayılmış bulunan korkutucu eylemlerden faydalanılarak vatandaşın kamu hizmetinden yararlanmasının önüne geçilmesi
 • Failin kamu görevlisi olması ve bu görevin sağladığı etki ve avantajı kötüye kullanması hali

Yukarıdaki maddelere uygun olarak işlenen suçun ceza hükmünde, verilen temel ceza bir kat daha arttırılır.

Bütün bunların yanı sıra ulaşılması engellenen hizmetin devletin sunduğu sağlık hizmeti olması halinde de suçun nitelikli hali işlenmiş kabul edilir ve verilen temel ceza 1/6 oranında arttırılır.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Hale Gelmesinde Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Vatandaşın kamu hizmetinden yararlanmasının engellenmesi sebebiyle, daha ağır sonuçlara sebep olunması halinde verilecek cezada ağırlaştırma yoluna gidilir. Böyle durumlarda faile verilen temel cezanın üzerine kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler de ilave edilir.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesi halinde ilgili davaya bakmakla resmi olarak yetkilendirilen mahkeme, suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir. Suçun temel hali ya da nitelikli halinin işlenmiş olması yetkili mahkemenin asliye ceza mahkemesi olması koşulunu değiştirmez.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun basit halinin işlenmesi ve verilen cezanın en alt sınırdan olması yani hapis cezasının en fazla 2 yıl olması halinde adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.

 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi  Suçunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi suçunda hükmün geri bırakılması verilen 2 yıl hapis cezası ya da adli para cezasının 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe çevrilmesidir. Bu durumda kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi suçunda hükmün geri bırakılması için işlenen    suçun basit haline verilen alt sınırdan olması şartı aranır. Verilen ceza 2 yıl hapis veya daha az hapis ise hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Verilen cezanın 2 yıl hapis cezasını üzerinde olması ve suçun nitelikli halinin işlenmesi durumuna hükmün açıklanması geri bırakılamaz.

 

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Böyle bir suçun işlenmiş olduğunu haber alan savcılık makamı herhangi bir şikayet beklemeden resen mahkeme açabilir.

Zamanaşımı süresi içinde söz konusu suç için herhangi bir şikayet olmadan mahkeme açılması mümkündür.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Herhangi bir suçun uzlaşmaya tabii suçlar kapsamında olabilmesi için öncelikle şikayete bağlı suçlar içinde yer alması gerekir. Bu bilgiden hareketle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi uzlaşmaya tabii suçlar arasında yer almaz.

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi zamanaşımına tabii suçlar arasında yer alır. Suçun işlenmesini takip eden ilk 8 yıl içerisinde dava açılması mümkündür. Fakat 8 yıl geçtikten sonra aynı suç için dava açılamaz.

İlk 8 yıl içerisinde açılan davanın 8 yıl boyunca sonuçlanamaması halinde de dava düşmüş kabul edilir.

 

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön