Göç ve İltica Avukatı

Göç ve iltica hukuku nedir? Göç ve iltica avukatının görevleri nelerdir?

Göç ve iltica avukatı, zorunlu veya kişisel sebeplerle başka ülkelere taşınma konusunda hukuki danışmanlık sağlar. Bu alandaki uzmanlar, yabancılar hukuku avukatı olarak da bilinir. Çünkü iltica ve göç, Türkiye’de “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” kapmasında değerlendirilmektedir. Özellikle günümüzde uluslararası avukatlık hizmeti verebilecek uzman ihtiyacı giderek artış göstermektedir.

Son yılların toplumsal değişimleriyle birlikte dünya genelinde göç ve iltica yapanların sayısı hızla yükseldi. Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapılan göçler, yeni bir hukuk dalının doğmasına neden oldu. İster göçmen, mülteci, ister sığınmacı olsun, yasalar önünde belirli haklara sahiptir. Göç ve iltica avukatı, bu hakların korunmasında ve geliştirilmesinde rol oynar.

Göç, iltica ve sığınma hukuku

Göç ve İltica Nedir?

Genellikle göçmen, sığınmacı, mülteci gibi terimler sıklıkla birbirleri yerine kullanılmaktadır. Çünkü geçmişte uluslararası antlaşmalarla düzenlenmiş olan bu kavramlar, toplumsal dönüşümlerle birlikte ülkeler özelinde yeniden değerlendirilmiştir. Ancak göç ve iltica terminolojisinde bu kavramların tanımları açık ve nettir.

Mülteci kavramı, BM Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme ile uluslararası anlamda tanımlanmıştır. Dini, ırkı, milliyeti, siyasi görüşü gibi sebeplerle zulüm göreceğine dair haklı korku taşıyan kişileri kapsar. Buna dayanarak ülkesinden ayrılan, geri dönemeyen veya geri dönmek istemeyen kişi mültecidir.

Sığınmacı kavramı, mülteci tanımında olduğu gibi uluslararası koruma arayan kişidir. Ancak talepte bulunduğu ülkede henüz başvurusu sonuçlandırılmamıştır. Yani iltica eden sığınmacıya henüz resmi olarak mülteci statüsü verilmemiştir. Yukarıda bahsi geçen sözleşmede göçmenin resmi tanımı yapılmamıştır. Ancak göçmen genel anlamda; göçün nedeninden veya statüsünden bağımsız olarak başka bir ülkeye taşınan kişidir.

İltica kavramı, Türk Dil Kurumu tarafından sığınma hakkı ifadesini tanımlamak için kullanılır. Kişinin iltica edebilmesi, dolaysıyla sığınmacı olabilmesi için ülkesinde ayrımcılığa maruz kalıyor olması gerekçe gösterilir. Yani göç ve iltica arasındaki temel ayrım, yer değişikliği nedenine ilişkin farklılıktır. Göç kavramı, taşınma nedenine ve göçmenin statüsüne bakılmaksızın değerlendirilir.

Göç ve İltica Hukuku Nedir?

Dünyada rızai veya zorunlu göçlerin sayısının artması, bu alanda yeni araştırmalar ve çalışmalar yapılmasını gerektirmiştir. Türkiye’de uluslararası iltica sistemi “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” mevzuatındaki düzenlemelere göre belirleniyor. Ancak göç ve iltica hukuku çok daha derin bir konu.

1951 Cenevre Sözleşmesi, 1967 Protokolü, Uluslararası İş Gücü Kanunu, Sığınmacıların Çalışma Hakkı gibi etmenler bulunmakta. Ayrıca geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci gibi çok sayıda ayrım yapılıyor. Göç ve iltica hukuku, tüm bu alanlardaki düzenlemeleri inceleyerek süreçlerin yasalara uygun şekilde yürütülmesini destekliyor.

Türkiye’deki göç ve iltica düzenlemeleri için “Türkiye’de İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?” başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Göç ve İltica Avukatının Hizmetleri Nelerdir?

Göç ve iltica avukatı, ülke değiştirme sürecinin tüm aşamalarında göçmen veya sığınmacının haklarını korumak için çalışır. Tüm sürecin ve prosedürlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlar. Göç veya iltica edilen ülkelerdeki yasal dayanaklar hakkında araştırmalar yapar. Göç ve iltica avukatının başlıca görev ve hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sığınma talebinde bulunulan ülke tarafından verilen sınır dışı edilme kararlarına (deport kararı) itiraz edilmesi,
  • İltica başvurusu mülakatlarına ilişkin hazırlık yapılması, gerekçeleri içeren dosyanın hazırlanması,
  • İltica başvurusunun reddedilmesi halinde karara itiraz edilmesi ve kararın incelenmesinin talep edilmesi,
  • Süresiz oturma izni, çifte vatandaşlık gibi hakların elde edilebilmesi konusunda destek sunulması,
  • Uluslararası hukuki koruma talebi yapılması ve sürdürülmesi,
  • Vize veya ikamet izni başvuruları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İdari gözetim kararı verilmesi halinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Adalete erişim hakkı çerçevesi içerisinde karşılaşılan sorunlara karşı hakların savunulması,

Göç ve iltica, ülkeler ve uluslararası kanunlar çerçevesinde değerlendirilen, içerisinde pek çok detay barındıran alanlardır. Bu alanda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Dolayısıyla göç ve iltica avukatının da görev ve sorumlulukları yenilenmekte, kapsamı giderek genişlemektedir. Bu alanda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Ülkelerine İltica Başvurusu

Tüm dünyada iltica ve göç olgusu artış göstermekle birlikte Avrupa ülkeleri ilk sıradaki başvuru merkezleridir. 2022 yılı istatistikleri son dönemlerde Türkiye’den Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yapanların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Bunun için öncelikle iltica yapılacak ülkede olmak gereklidir. Herhangi bir Avrupa ülkesinde sığınma talebi başvurusu, Göç İdaresi Merkezleri’ne yapılır.

Göç idaresinin başvurunuzu kaydetmesiyle başlayan süreç; talebin incelenmesi, adres bildirimi, iznin uzatılması gibi prosedürleri içerir. Prosedürler ve başvuru koşulları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin tüm AB Ülkelerinde iltica başvurunuzun hangi ülkede işleme alınacağı “Dublin Prosedürüne” göre belirlenir. Oldukça hassas olan süreçte göç ve iltica avukatından hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Şanlıurfa göç ve iltica avukatı ve hukuki danışmanlık için;

GÖÇ VE İLTİCA HAKKINDA ALACAĞIZ DANIŞMALIK ÜCRETE TABİDİR. AVUKATLIK KANUNU’NA GÖRE AVUKATIN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK YAPMASI YASAKTIR.

+90 0542 761 84 06

www.ibrahimhalilaydin.com

E MAİL: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

address : Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı kat:2 no :217 Haliliye Şanlıurfa

https://g.page/r/CWmruL4XqMswEAE

https://www.youtube.com/channel/UC2tCXK3iOFb27mShQlol1CA

Göç ve İltica Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön