Evlatlıktan Reddedilme Mümkün Müdür?

Evlatlıktan reddedilme diğer adıyla mirastan çıkarma davası, günümüzde sık görülen davalardan biridir. Bu tür davalar, geri dönüşü olmayan kesin hükümlü davalardır. 

Aile hukuku ve miras hukuku kanunlarınca evlatlıktan ret mümkündür. Ancak bunun hukuki olarak ağır sonuçları bulunmaktadır. Örneğin; reddedilen evlat, mirastan yararlanamayacağı gibi ebeveynin de evlat üzerinde hakkı bulunmaz. Evlatlıktan reddetme davası açmak isteyen ebeveynler, davanın bu gibi sonuçları konusunda alanında uzman avukatlardan gerekli tüm bilgilendirmeleri alabilir ve bu bilgilendirmeler ışığında ilerleyebilir. 

Ayrıca evlatlıktan reddedilmenin pay mirasçılığı ile ilgisi olduğu için bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Türk Medeni Kanunu’na göre miras; baba, anne, çocuklar, torunlar ve çocukların eşlerine bırakılabilir. Ancak ret davası sonucunda reddedilen evladın alt soylarına ve eşine de miras bırakılamaz.

Evlatlıktan Reddedilme Nedenleri Nelerdir?

Evlatlıktan reddedilme, her zaman kesin bir nedene bağlı olmak zorunda değildir. Ancak evlatlıktan ret davasında, mirasçılıktan çıkarma işlemi de uygulandığı için kanunen bazı nedenler sınırlandırılmıştır. Yani belirtilen her neden, kanunen kabul edilmez. Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesi, bu konuyla ilgilidir. Maddede nedenler detaylı olarak belirtilmiştir. Hukuki olarak evlatlıktan ret davası için ilk neden, evladın ebeveyne karşı ağır bir suç işlemesi gerekliliğidir. İşlenen suç ise ceza hukuku anlamında düşünülmemelidir. Yani evladın ceza alması gerekmez. Buradaki ağır suç; aile ilişkilerinin zedelenmesi ya da kopmasıdır. Ayrıca ebeveynin iftiraya uğraması, hakarete uğraması ve şiddet görmesi de sebepler arasındadır.

Evladın, aile üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda da ret davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre aile üyeleri birbirlerine saygı duymalı, anlayış göstermeli ve yardım etmelidir. Aksi halde sorumluluklarını yerine getirmemiş olur. Tüm bu nedenler, evlatlıktan ret davasını açmak için yeterlidir. Ancak sunulacak nedenler kanıtlanabilir olmalıdır. Evlatlıktan ret davası olumlu sonuçlandığında evlat mirastan çıkarılır.

Evlatlıktan Reddedilme Nasıl Yapılır?

Evlatlıktan reddedilme davası ile evlat, mirasa dair tüm haklarını kaybeder. Türk Medeni Kanunu’nun 511. maddesinde bu konuyla ilgili kesin ifadeler yer alır. Mirastan çıkarılan kişi, mirastan tekrar pay alabilmesi için tenkis davası da açamaz. Evlat, ebeveynden önce ölmüş gibi davranılır.

Bazı durumlarda mirasın bir kısmı reddedilen evlada bırakılabilir. Ancak bunun için mirasçılıktan çıkarma davasında kesin bir hüküm verilmiş olmalıdır. Dava ardından ebeveyn herhangi bir hukuki davranışta bulunmadığı sürece karar bu şekilde devam eder. Mahkeme detayları, gidişatı belirler. Mirastan sadece evlat değil, evladın eşi ve altsoyu da çıkartılır. Ancak bazı mahkeme kararlarında alt soy bu durumdan etkilenmez. Saklı payı bulunur. Bu tamamen mahkeme kararına bağlıdır. Ayrıca reddedilen evladın altsoyu, saklı payı için mahkemeye başvurabilir.

Mirasçılıktan Çıkarma Davası Açılan Evlat Ne Yapmalıdır?

Evlatlıktan reddedilme davasıiçin mirasçılıktan çıkarma yaptırımı uygulanan kişiye, yasa birçok hak tanımaktadır. Bu haklardan biri de itirazdır. İtiraz için deliller toplanmalıdır. Ayrıca mahkeme sırasında bu delillerle beraber itiraz açık bir şekilde dile getirilmelidir. Söylenenlerin delillerle uyuşması ve hâkimin sorularına yanıt verebilmesi gerekir. İtirazın hukuki olarak daha iyi anlaşılması için bu konuda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak gerekir. Bu sayede süreç yakından takip edilebilir. Gerekli durumlarda tekrardan itirazda bulunabilir. Ancak bu itirazların mahkeme süresince yapılması önemlidir. Mahkeme sonuçlandıktan sonra mirasçılıktan çıkarılan kişinin itiraz hakkı bulunmaz. 

Evlatlıktan Reddedilmeye İtiraz Edilebilir Mi?

Evlatlıktan reddedilme itirazı, evladın haklarından biridir. Çünkü bazı durumlarda ebeveynler, menfaat uğruna ya da haksız yere evlatlarını mirastan çıkarmak istemektedir. Bu durumda evlat, duruma itiraz edebilir. Ancak bunu mirasçılıktan çıkarma davasında yapması gerekir. Türk Medeni Kanunu gereği dava sonuçlandıktan sonra itirazda bulunamaz ve tenkis davası açamaz. Dolayısıyla evlat, mahkeme süresince kendini ispatlayacak deliller sunmalı ve itirazını anlaşılır bir şekilde dile getirmelidir. Bu şekilde dava iptal edilebilir. Evladın altsoyu da saklı payını almak için itirazda bulunabilir.

Evlatlıktan Reddedilmenin İptali Nedir?

Evlatlıktan reddedilme işleminin iptali, mirastan çıkarmanın iptali anlamına gelir. Yani ebeveynin mirasçılıktan çıkarma talebi, kanunen ret edilir. Mahkeme; zorlama, aldatma, korkutma ya da yanılmaya bağlı bir durum gördüğünde davaya olumsuz sonuçlandırılır. Ayrıca mahkemeyi aldatma ya da iftira atma gibi durumlar, hukuken suç olduğu için ebeveyne bu konularda dava açılabilir.

Ebeveynin açık yanılgısı, mahkemenin iptali için büyük bir nedendir. Eğer evlat, bu konuda delil sunabilir ve kendini iyi ifade edebilirse dava iptal edilir. Mahkeme iptal edildiğinde ise hiç mahkeme açılmamış gibi hareket edilir. Evlat, miras hakkını devam ettirebilir.

Hangi Durumlarda Tenkis Davası Açılabilir?

Tenkis davası, saklı pay için açılan davadır. Dava nedenin net ve anlaşılır olması oldukça önemlidir. Böylelikle çıkarılan mirastan saklı pay alınabilir. Evlatlıktan reddedilme konusunda ise bu mümkün değildir. Çünkü mirastan çıkarma davasında sonuç kesin olarak verilir. Evladın altsoyları, güçlü bir neden göstererek tenkis davasını açabilir. Ancak bunun için de güçlü delillerin olması gerekir.

Mirasçılıktan Çıkarmanın Affı Olur Mu?

Bir anlık öfkeyle açılan davalar, çoğu zaman iptal olur. Bazı durumlarda ise davaların olumlu sonuçlandığını gözlenmiştir. Öfkeyle olumlu sonuçlanan davalar da ebeveynler çoğu zaman pişman olur ve iptal ettirmek ister. Ancak ebeveynin affetmesi, hukuki olarak bir anlam ifade etmez. Çünkü önemli olan mahkemenin verdiği kesin karardır.

Böyle durumların olmaması için evlatlıktan reddedilme davası açmamak için iyice düşünülmesi gerekir. Bir anlık verilen karar, evladın mirastan yararlanamaması ve daha birçok sonucu beraberinde getirir. Ayrıca mahkemede verilen deliller, birer kanıt niteliği taşır. Ebeveynin dava sonrası evladını affetmesi, sonucu değiştirmez. Verilen karar, istek üzerine geri alınmaz.

HUKUKİ YARDIM ALMAK VE AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ.

İletişim: 0542 761 8406

E-mail: av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Atatürk Bulvarı Urfa İşhanı Kat:2 No: 217 Haliliye/ Şanlıurfa

Av. İbrahim Halil Aydın
Evlatlıktan Reddedilme Mümkün Müdür?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön