Daha Az Ceza Gerektiren Haller

Hırsızlıkta daha az ceza gerektiren haller Türk Ceza Kanunu 10. Bölümde yer alan “Malvarlığına Karşı Suçlar”  başlığı altında 144.maddede hükme bağlanmıştır. Hırsızlık sebebi olarak kanunun ilgili maddesinde açıklanan daha az ceza gerektiren haller gerçekleştiği takdirde hakim cezada indirim yapabilir. Daha az ceza gerektiren haller var ise söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulması için savcılık resen hareket edemez mağdurun şikayette bulunması gereklidir.

İçindekiler

 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Nedir?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Maddesinin Gerekçesi Nedir?
 • Hırsızlık Suçunun Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Yapılması Nedir?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Hallerin Varlığında İşlenen Hırsızlık Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda İşlenen Hırsızlık Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda İşlenen Hırsızlık Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?
 • Hırsızlık Suçu Şikayeti Nasıl Yapılır?
 • Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Dava Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Nedir?

Daha az ceza gerektiren haller başlığı altında yer alan hırsızlık suçu TCK 144.maddede tanımlanmıştır. Söz konusu madde uyarınca aşağıdaki koşulların varlığında suç için verilecek cezada azaltma yapılabilir. Daha az ceza gerektiren haller şunlardır:

 • Hırsızlık suçunda söz konusu malın üzerinde fail ve mağdurun birlikte paydaş olmaları ya da ilgili malın fail ve mağdurun birlikte sahip oldukları eşya olması
 • Hırsızlık suçunda failin, mağdurdan hukuki koşullar çerçevesinde belirlenmiş alacağını tahsil etmesi amacında olması

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Sonucunda Uygulanan Cezai Yaptırım Nedir?

Türk Ceza Kanunu 144.maddeye göre daha az ceza gerektiren hallerin varlığında uygulanabilecek cezai yaptırım 2 y ila 1 yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası ödenmesidir.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Maddesinin Gerekçesi Nedir?

Daha az ceza gerektiren hallerin varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki koşullar yerine gelmiş olmalıdır.

 • Hırsızlık konusu mal üzerinde failin de ortak ya da iştirak şeklinde bir hakkı olması şeklindeki maddenin bu şekilde düzenlenmesinde amaç hırsızlık konusu malın fail tarafından mal üzerinde hak sahibi diğer kişilerin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın bulunduğu yerden alınmasının önlenmesidir. Hırsızlık suçunun bu kapsamda değerlendirilebilmesi için failin söz konusu malın hukuki durumu hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.
 • Fail ile mağdur arasında hukuki koşullar kapsamında alacak ilişkisi olması ve suçun bu nedenle işlenmiş olması durumunda eylemin hırsızlık suçu kapsamında değerlendirilmesinde amaç, failin yasal kurallar çerçevesinde alacağını tahsil etmek için söz konusu malın zilyedinin rızası olmadan almasının önlenmesidir.

Daha az ceza gerektiren hallerin varlığında dava açılabilmesi ve davanın hükme bağlanabilmesi için mağdurun şikayetçi olması şarttır. Aksi takdirde dava açılamaz.

Hırsızlık Suçunun Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla Yapılması Nedir?

Türk Ceza Kanunu 144.maddede belirtilen daha az ceza gerektiren haller kapsamında yer alan söz konusu suçun hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla yapılmış olduğunu kabul edilmesi için aranan koşullar şunlardır:

 • Öncelikle hırsızlığı yapan kişi ile mağdur arasında bir alacak verecek ilişkisi olmalıdır.
 • Hırsızlığı yapan kişi ile mağdur arasındaki alacak verecek ilişkisi yasal sebeplerle olmalıdır. (Yazılı bir sendin ödenmemesi vb. durumlar) Yasal düzene karşı yapılan eylemler nedeniyle oluşan borçların bu şekilde tahsiline çalışması halinde daha az ceza gerektiren haller uygulamaya alınmaz. Bu duruma örnek fail ile mağdur arasında ortaya çıkan kumar borcu gibi durumlar olabilir.
 • Hırsızlık suçunu işleyen kişinin amacı alacağını tahsil etmek olmalıdır.

Daha Az Ceza Gerektiren Hallerin Varlığında İşlenen Hırsızlık Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Hırsızlık suçunun basit halinin ya da nitelikli halinin işlenmiş olması fark etmeksizin konu ile hüküm verme yetkisi resmi olarak asliye ceza mahkemelerinindir. Daha az ceza gerektiren haller varlığında hırsızlık suçu işlenmiş ise davaya bakmakla görevli mahkeme suçun işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesidir.

Daha az ceza gerektiren haller varlığında işlenen suç birkaç defa tekrar edilmiş ise, söz konusu suç  “zincirleme suç” sayılır. Suçun en son işlendiği yerde görev yapan asliye ceza mahkemesi ilgili davaya bakmakla yetkilidir.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Daha az ceza gerektiren hallerde hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Ceza Ertelemesi Olabilir Mi?

Daha az ceza gerektiren haller varlığında işlenen hırsızlık suçu için takdir edilen ceza süresi en fazla 1 yıl olacağı için ceza ertelemesi yapılabilir. Hüküm verildikten sonra hakim fail için uygun görülen cezanın cezaevinde yatmadan da denetimli serbestlik şartı ile tamamlanmasına karar verebilir.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Hükmün Açıklanması Geri Bırakılabilir Mi?

Daha az ceza gerektiren haller varlığında işlenen hırsızlık suçu için takdir edilen ceza süresi en fazla 1 yıl olacağı için hükmün açıklanması geri bırakılabilir.  Hapis cezası hükmünün geri bırakılması için aranan şart verilen cezanın 2 yıldan az olmasıdır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için belirlenen süre 5 yıldır. Ceza hükmü verildikten sonraki 5 yıl içinde failin yasadışı hiçbir olaya karışmaması durumunda ceza düşebilir.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda İşlenen Hırsızlık Suçu Şikayete Bağlı Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Hırsızlık suçunun basit ya da nitelikli halinin oluştuğu durumlarda davanın soruşturulması ve kovuşturulması için mağdurun şikayet etmesi şartı aranmaz. Buna karşılık TCK 144. Madde kapsamında belirtilen daha az ceza gerektiren hallerin varlığı söz konusu ise davanın görülmesi için mağdurun şikayetçi olması gerektiği yasada açık ve net olarak belirtilmektedir. Burada amaç, savcılık makamı tarafından resen yürütülebilecek davada verilecek kararın sebep olacağı haksız durumların önlenmesidir.

Hırsızlık için müracaatta bulunan kişinin şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşer.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda İşlenen Hırsızlık Suçu Uzlaşmaya Tabii Suçlar Arasında Yer Alır Mı?

Daha az ceza gerektiren haller varlığında hırsızlık suçu işlendiği takdirde, fail ve mağdur arasında sağlanacak uzlaşma davanın düşmesini sağlayabilir. Yani daha az ceza gerektiren haller olduğunda hırsızlık suçu uzlaşmaya tabii suçlar arasında değerlendirilir.

Hırsızlık Suçu Şikayeti Nasıl Yapılır?

Hırsızlık suçu için mağdur tarafın yazılı olarak hazırladığı dilekçeyi, suçun işlendiği yerde görev yapan Cumhuriyet başsavcılığı makamı müracaat savcılığına verilmesi gereklidir.

Aynı şikayet kolluk makamlarına da iletilebildiği gibi suç işlendiği yerde görev yapan polis karakoluna başvurulması da yeterlidir. Bu şekilde yapılan suç duyurusu vakit geçirmeden işleme alınır ve soruşturma kovuşturma başlatılır.

Daha Az Ceza Gerektiren Haller Olduğunda Dava Zamanaşımına Tabii Sayılır Mı?

Daha az ceza gerektiren hallerde ya da basit hırsızlık suçlarında dava, zamanaşımına tabidir. Bu tür durumlarda zaman aşımı için belirlenen süre suçun işlenmesini takip eden ilk 8 yıldır. Suç işlendikten sonraki 8 yıl içinde herhangi bir şikayette bulunulmamış ya da açılan dava karara bağlanmamış ise zamanaşımı nedeniyle dava düşer.

 • BU MAKALENİN TÜM TELİF HAKLARI AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN’A AİTTİR. İZİN ALINMADAN MAKALELERİMİZİN PAYLAŞILMASI DURUMUNDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR.
 • MAKALE SİTEMİZDE MAKALERELERİNİN PAYLAŞILMASINI İSTEYEN HUKUKÇU,HUKUK ÖĞRENCİSİ,AVUKAT VE DİĞER BRANŞLARDAN OLAN SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ AD -SOYAD VE MAKALELERİNİ av.ibrahimhalilaydin@gmail.com  ADRESİNE GÖNDEREBİLİRLER. MAKALELERDE KONU SINIRLAMASI YOKTUR. ANCAK YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ RİCA OLUNUR.
 • MAKALE İÇERİKLERİ AVUKAT İBRAHİM HALİL AYDIN TARAFINDAN ÜRETİLMEKTE OLUP HERHANGİ BİR HUKUKİ TAVSİYE İÇERMEMEKTEDİR. OKUDUĞUNUZ BU MAKALELERE DAYANILARAK YAPTIĞINIZ HUKUKİ İŞLEMLERDE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. TAVSİYEMİZ HUKUKİ DESTEK İÇİN BİR AVUKATLA İLETİŞİME GEÇMENİZDİR.

Etiketler

#ailehukuku #cezahukuku #cezakanunu #TürkCezaKanunu #türkiye avukat bitcoin Boşanma Davası boşanma kararı emeklilik FETÖ FETÖ ÜYELİK hukuk devleti ilkesi hukuki danışmanlık Kasten öldürme kripto para kripto para kullanımı kripto para yasal mı KÖTÜ MUAMELE kıdem tazminatı mahkeme malulen emeklilik masumluk karinesi miras hakkı miras hukuku reddi miras SINIRDIŞI EDİLME sorgu SORGUDA AMAÇ SORGULAMA SORUŞTURMA tanıma ve tenfiz turk hukuku turk hukukunda bitcoin türk hukuku URFA AVUKAT vasiyetname Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi vasiyetname iptali vekalet vekaletverme yabancı mahkemeler YASAK SORGU İFADE ALMA İŞKENCE

Daha Az Ceza Gerektiren Haller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön