Cinsel İstismarda Failin Çocuk Olması

Son zamanlarda kitle iletişim araçlarının kullanımı artmıştır. Bu ise kapalı perdeler ardında gerçekleşen birçok olayın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Cinsel istismar ile alakalı birçok olay duyulmaya başlanmıştır. Cinsel istismarda failin çocuk olması durumu da sıklıkla karşılaşılan olaylardan birisi olmaktadır. Bu olayda çocuğun alacağı ceza ile ilgili çeşitli hukuksal düzenlemeler yapılmaktadır. Öncelikle çocukların cinsel istismarı konusu incelenebilir. Bu durum 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. 103. Maddede yer alan bildiride failin çocuk olması ile ilgili de detaylara yer verilmiştir.

Cinsel İstismarda Failin Çocuk olması ve Çocukların Cinsel İstismarı

Çocuklar kendilerini koruyamadıkları bilinen bir gerçektir. Çocukların kendilerini koruyamaması ve erişkin bireyler gibi savunmalarını sağlayamadıkları için korunmaları gerekmektedir. Uluslararası ve yerel birçok metinde çocukların korunması ile ilgili kanunlar bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlere ait Çocuk Hakları Sözleşmesi de bunlardan birisidir. Bu sözleşmeye göre öncelikle çocuk tanımlamasına yer verilmiştir. 18 yaşın altındaki tüm bireyler çocuk olarak belirlenmiştir. Çocukların şiddete karşı korunması ile ilgili detaylar ise 19. Maddede ele alınmıştır. Ayrıca çocuğun cinsel istismara uğraması da literatürde şu şekilde ifade edilmiştir: ‘’Çocuğun yetişkin bir birey tarafından cinsel doyum amaçlı kullanılması, çocuğun rızası alınarak veya alınmayarak fiziksel ya da psikolojik baskıya maruz bırakılması ve bu yolla cinsel maksatlar için kullanılması.

Cinsel İstismarda Failin Çocuk Olması Durumunda Ceza Ne Olur?

Cinsel istismarın fail ergin bireyler olabileceği gibi çocuk da olabilir. Burada önemli olan çocuğun yaşıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda yani yaşı 12’yi doldurmamış çocuklarda bu durumda ceza gerektirmez. Türk Ceza Kanunu 31/1 gereğince ceza sorumluluk oluşmamaktadır. Ancak bu yaştan büyük olan çocuklarda ve büyüklerde suç oluşacaktır. Buna ek olarak evlilik veya farklı durumlar ile bu suçun geçersiz sayılması mümkün değildir. Suç, çocuk eşler arasında da işlenebilir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 102/2 kapsamında bu suç değerlendirilebilir. Eşler arasında zorla cinsellik ve zorla ilişki adına ceza uygulanmaktadır. Cinsel istismarda failin çocuk olması bu durumlarda geçerlidir ve gerekli ceza uygulaması yapılır.

cinsel istismarda failin çocuk olması
cinsel istismarda failin çocuk olması

Failin Çocuk Olması Durumunda Şikâyet Süreci

Cinsel istismar suçunda şikâyet gerekmemektir. Yapısı gereğince suç için şikâyete gerek olmamaktadır. Ancak suç bir sadece sarkıntılık aşamasında kaldı ve devamı gerçekleşmediyse ya da fail çocuk ise bu durumda şikâyet gerekecektir. Bu durumlarda mağdur olan kişinin velisi veya vasisi ile suç duyurusunda bulunması önem taşımaktadır. Suç işlendikten sonraki süreçte 6 ay boyunca şikâyet başvurusu yapılabilir. Bu yolla dava açılabilir. Bu durum dışındaki istismar davalarında cinsel istismar resen araştırılan suçların kapsamına girecektir.

Evlilik Yoluyla Cinsel İlişkiye Giren 18 Yaş Altı Çocuklar

Yasalarda 18 yaşın altındaki çocuklar için bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Yasalar gereği 18 yaşın altındaki çocukların evlenmesi yasaktır. Ayrıca bu yaşlardaki bireylerin aralarında yaşanan cinsel ilişki de cinsel istismar olarak adlandırılabilmektedir. İsteyerek olması bu durumu değiştirmemektedir. Evlilik sürecinde hamile kalan bireyin hastaneye yatması sonucunda doktorun fark etmesi ve şikayetçi olması durumunda bu mevzudan resmî kurumlar haberdar olabilmektedir. Sonucunda ise ceza uygulanmaktadır. Buradaki ceza cinsel istismarda failin çocuk olması durumunu açıklamaktadır. Yasalar gereğince erkek birey hapis cezası almaktadır. Bu hapis cezası 15 yıla kadar uzayabilmektedir.

cinsel istismarda failin çocuk olması

Cinsel İstismarda Mağdur ve Fail

Cinsel istismarda mağdur olan kişi 18 yaşından küçük ise çocuk olarak tanımlanmıştır. Ancak burada mağdur olan çocuk için yaşa bağlı olarak bir ayrım ön görülmüştür. Bu ayrım şu şekilde ifade edilebilir:

  • Cinsel istismar suçunun henüz 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı işlenmesi,
  • Cinsel istismarın 15 yaşını tamamlamış ancak anlama ve kavrama yeteneğini kaybetmiş çocuğa karşı işlenmesi,
  • 15-18 yaşındaki çocuklara karşı işlenmesi.

Bu durumlara göre yasanın uygulanması ve işlemesinde çeşitli farklılıklar oluşabilmektedir.

Cinsel İstismarda Faili Çocuk Yapan Erken Yaş Evliliklerinde Ailelere Ceza Var mı?

Erken yaşta evliliklerde çocuklardan ziyade ailelerin suçlu olduğu bir gerçektir. Ancak bu konuyla alakalı herhangi bir yaptırım bulunmuyor. Aileler için oluşabilecek bir ceza söz konusu değildir. Burada sadece erkek birey için ceza bulunuyor. Her iki taraf reşit olmadığı için böyle bir sonuca varılmaktadır. Siz de bu durum ile alakalı bir avukatlık hizmeti almak isterseniz hemen bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü  konuda yardımcı olan büromuz gerekli desteği sunacaktır.

Hukuki danismanlik ve avukatlik hizmeti  almak için

+905427618406

Av.ibrahimhalilaydin@gmail.com

Şanlıurfa avukat İbrahim Halil Aydın

Cinsel İstismarda Failin Çocuk Olması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön